ΠΡΟΣ Υπουργό Απασχόλησης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ – ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΟΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 01 – 11 – 2007


ΠΡΟΣ
Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κ. Μαγγίνα Βασίλειο

Κύριε Υπουργέ,

Γίνεται συζήτηση, επίκαιρη όσο ποτέ, για τους εργαζόμενους και τα ένσημά τους, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για τις σχέσεις εργοδοσίας και εργαζόμενου προσωπικού. Ο διαρκής και δημόσιος διάλογος προάγει την αγαστή συνεργασία κράτους και εμπλεκόμενων φορέων στην καθημερινότητά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή έκβαση κάθε διαλόγου ή συνδιαλλαγής είναι η εκατέρωθεν εκπεφρασμένες ιδέες και απόψεις να ακούγονται και να συζητούνται.
Εδώ ακριβώς τοποθετούμε, όχι αυθαίρετα, την δική μας θέση και άποψη.
Οι ζαχαροπλάστες του Νομού μας, στο σύνολό τους, ως εργοδότες αναφερόμενοι, τα τελευταία χρόνια έχουν καταβάλλει προσπάθειες και έχουν σε μεγάλο βαθμό πετύχει την βελτίωση των συνθηκών εργασίας πρώτιστα των ίδιων – αφού και εμείς φοράμε ποδιά- και ως επακόλουθο και των εργαζομένων στα ζαχαροπλαστεία τους.
Μέσω προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. έχουμε – εργαζόμενοι και εργοδότες – καταρτιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Ε.Φ.Ε.Τ., καταφέραμε να εξοπλίσουμε τα εργαστήρια μας με υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς επίσης διαμορφώσαμε χώρους φωτιζόμενους και αεριζόμενους επαρκώς για τους συνεργάτες – υπαλλήλους μας. Επιδιώξαμε και παγιώσαμε το 8ωρο ως εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργικότητας των εργαζομένων μας.
Κλείνοντας θα θέλαμε ως Σωματείο Ζαχαροπλαστών – Μπουγατσοποιών Νομού Ροδόπης να σας προτείνουμε και να σας ζητήσουμε την άρση του προνομίου των βαρέων και ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους στον κλάδο μας.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Βεζυριαννίδης
Κοινοποίηση : 1. Υφυπουργό κα. Σοφία Καλαντζάκου

2. Ο.Ε.Ζ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: